Zaterdag 21 juli

Deepgroove


at the

Beach

Beachclub

Perry's


Brouwersdam

Deep & Tech


House

Grooves

DELICIOUS

BARBEQUE


à la Perry's

Everything gets hotter

When the Sun


goes

Down

LET'S

Celebrate


THE

SUMMER

DEEPGROOVE EVENTS / VIBEZ FACTORY
Deepgroove Events is een handelsnaam van Vibez Factory - Entertainment, Events en Multimedia te Zierikzee. Onder de naam "Deepgroove" organiseerd Vibez Factory diverse concept feesten en events.
ALGEMEEN
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.deepgroove.nl en op alle websites die naar deze website zijn doorgelinkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
GEBRUIK VAN DE DEEPGROOVE WEBSITE
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Deepgroove Events zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Deepgroove Events niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deepgroove Events garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Deepgroove Events wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer Deepgroove Events links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet automatisch dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Deepgroove Events worden aanbevolen. Deepgroove Events aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Deepgroove Events niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
INFORMATIE GEBRUIKEN
Deepgroove Events behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deepgroove Events of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
WIJZIGINGEN
Deepgroove Events behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.